top of page
Kwai Hing 葵興 - 貨如輪轉

葵興

華星街

優點

✅主顥⾵格業主盤

✅多區會議場地

缺點

❌距離地鐵站10分鐘步程

❌獨⽴電費

資料

 

葵興區 | 131 - 477呎 | 每月 3.1K - 12.7K
葵興區的共享空間一向都很渴市🆘呢度唔單止鄰近全球第8️⃣大貨櫃港口【葵青貨櫃碼頭】🚢仲以「🚚潮爆貨櫃風」做主題裝修夠晒特色🏳️‍🌈部分房間設有獨立水喉位🚰又可以有更多行業適合租用<🪑共享空間>節省成本同埋增加機遇❇️

排⾏

 

同區性價⽐ ⭐️⭐️⭐️

裝修傢俬 ⭐️⭐️⭐️

休憩空間及設施 ⭐️⭐️

隔⾳效果 ⭐️⭐️⭐️

斴近停⾞場 ⭐️⭐️⭐️

Person ⼈數
Type 種類
Monthly Rental 每⽉租⾦
2
Inner 內房
HK$3,200up
3
Inner 內房
HK$4,100up
4
Inner 內房
HK$6,400up
4
Window 有窗
HK$8,600up
7
Window 有窗
HK$9,200up